Icon Search
Icon Collap

HoREA khuyến nghị DN địa ốc phát hành trái phiếu

Chuyên mục: Tin tức - Ngày đăng: 04/03/2019 - Đăng bởi:

Á Châu Land – HoREA khuyến nghị các doanh nghiệp BĐS nên quan tâm đến phương thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp BĐS đã phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp như Novaland, TTC Land, TNR… và sắp tới là trái phiếu doanh nghiệp của Vinhomes.

horea khuyến nghị dn dịa ốc phat hanh trai phiếu 1 - HoREA khuyến nghị DN địa ốc phát hành trái phiếu

Nhiều doanh nghiệp BĐS đã phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp như Novaland, TTC Land, TNR… và sắp tới là trái phiếu doanh nghiệp của Vinhomes.

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) mới đây có Công văn gửi Ban Lãnh đạo các doanh nghiệp bất động sản (BĐS) khuyến nghị các doanh nghiệp quan tâm phương thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Theo Hiệp hội, Nghị định 163/2018/NĐ-CP cho phép doanh nghiệp phát hành trái phiếu để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư để tăng quy mô vốn hoạt động hoặc để tái cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo khả năng trả nợ.

“Trái phiếu doanh nghiệp” là loại chứng khoán có kỳ hạn từ một năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi và các nghĩa vụ khác (nếu có) của doanh nghiệp đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu. Phát hành trái phiếu doanh nghiệp là một phương thức huy động vốn đối với doanh nghiệp hội đủ điều kiện và có phương án đầu tư, kinh doanh khả thi, góp phần đa dạng hóa các nguồn vốn và giảm bớt dần sự lệ thuộc vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

HoREA nhận định, Nghị định này có nhiều quy định mới và phù hợp hơn với tình hình hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp như quy định loại hình “trái phiếu doanh nghiệp xanh” để đầu tư cho các dự án bảo vệ môi trường.

Quy định điều kiện phát hành trái phiếu trong nước đối với “trái phiếu không chuyển đổi hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền” yêu cầu CTCP hoặc Công ty TNHH đáp ứng các điều kiện theo quy định của Nghị định. Trong đó, quy định doanh nghiệp có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán, mà không còn yêu cầu “kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của năm liền kề trước năm phát hành phải có lãi” như quy định trước đây tại Nghị định 90/2011/NĐ-CP.

Quy định điều kiện phát hành trái phiếu trong nước đối với “trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm theo chứng quyền” quy định doanh nghiệp phát hành phải là CTCP đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định 163/2018. Đối với doanh nghiệp phát hành là công ty đại chúng còn phải đáp ứng điều kiện chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng…

Trong những năm gần đây, Ngân hàng Nhà nước thực hiện lộ trình hạn chế dần nguồn tín dụng ngân hàng vào thị trường BĐS, HoREA đã có 8 khuyến nghị đối với doanh nghiệp BĐS nhằm ứng phó với lộ trình này. Trong đó, Hiệp hội đề nghị các doanh nghiệp quan tâm phương thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp BĐS đã phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp như Novaland, TTC Land, TNR… và sắp tới là trái phiếu doanh nghiệp của Vinhomes.

Hiệp hội nhận định, trái phiếu doanh nghiệp đang ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư do lãi suất cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiện cùng kỳ hạn, nhất là đối với các doanh nghiệp phát hành trái phiếu có uy tín thương hiệu và có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi.

Với hành lang pháp lý hình thành trên cơ sở Nghị định 163/2018/NĐ-CP, Luật chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng và nhu cầu vốn ngày càng tăng của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp BĐS. Chắc chắn thị trường phát hành trái phiếu sẽ tăng trưởng mạnh trong những năm sắp tới. Tuy nhiên, doanh nghiệp BĐS phải đảm bảo sử dụng đúng mục đích nguồn vốn huy động từ trái phiếu doanh nghiệp, thực hiện hiệu quả phương án sản xuất, kinh doanh và dự án đầu tư để đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp và nhà đầu tư trái phiếu.

N.Lê
Địa ốc Á Châu tổng hợp
Nguồn: https://vietnambiz.vn

Chia sẻ: