Icon Search
Icon Collap

Hạn chế tín dụng vào bất động sản

Chuyên mục: Tin tức - Ngày đăng: 11/05/2019 - Đăng bởi: Hồ Anh Tuấn

Địa ốc Á Châu – Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản kiến nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giãn lộ trình siết tín dụng vào bất động sản (BĐS).

han che tin dung vao bat dong san 1 - Hạn chế tín dụng vào bất động sản

HoREA kiến nghị giãn lộ trình hạn chế tín dụng vào bất động sản

uy nhiên, HoREA kiến nghị tiếp tục giữ trần 40% từ nay đến hết năm 2020 (tăng thêm 6 tháng so với Dự thảo “Thông tư Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” của NHNN) với các lý do sau đây:

Thứ nhất, nhiều doanh nghiệp BĐS chưa chuyển đổi thành công ty cổ phần đủ điều kiện niêm yết trên sàn chứng khoán. Cả nước có hơn 10.000 doanh nghiệp BĐS, nhưng mới chỉ có khoảng 65 doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán, nên thị trường chứng khoán chưa thực sự là kênh dẫn vốn cho thị trường BĐS.

Thứ hai, số lượng các quỹ đầu tư BĐS, quỹ đầu tư tín thác BĐS (REIT) còn quá ít. Bên cạnh một vài quỹ đầu tư BĐS nước ngoài, mới chỉ có một quỹ đầu tư tín thác BĐS (REIT) trong nước là Qũy TechReit của Ngân hàng Techcombank (với vốn điều lệ chỉ có 50 tỷ đồng), nên cũng chưa thực sự là kênh cung cấp vốn cho thị trường BĐS. Hiệp hội kỳ vọng vào việc sửa đổi Luật Chứng khoán trong năm 2019 sẽ tạo điều kiện hình thành nhiều quỹ đầu tư BĐS, quỹ đầu tư tín thác BĐS (REIT) trong thời gian tới để cung cấp vốn cho thị trường BĐS.

Thứ ba, nguồn vốn FDI vào thị trường BĐS hiện chiếm khoảng 21% tổng nguồn vốn FDI, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu vốn của các doanh nghiệp BĐS.

Thứ tư, năm 2020, là năm có nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước. Do vậy, cần giữ được sự ổn định và tăng trưởng của nền kinh tế, của thị trường BĐS.

Từ những lý do trên, HoREA kiến nghị, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn từ nay đến năm 2020 là 40%. Từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/6/2021 là 37%. Từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022 là 34% và từ ngày 1/7/2022 là 30%.

Tiểu Điệp
Á Châu Land
Nguồn: https://thuongtruong.com.vn

Chia sẻ: